Förtroendevalda


Klicka på namnet (på de som har ett streck under sig) för att skicka mail till personen i fråga
Du som står här på listan men inte vill skylta med dina kontaktuppgifter ombeds ta kontakt
med ansvarig för hemsidan, så blir dina uppgifter strukna. Skriv till postmaster@farhultshamnforening.se

Roll
Namn
Farhultsadress
Telefon
Mobil
Ordförande
Bengt Bayard
Sjöhagavägen 51

0705 27 36 66
Kassör
Torbjörn Eldh
Stenvallavägen 13
042 682 81
0706 87 24 88
Ledamot
Per Holkert
Sjöhagav 46

0701 60 95 20
Ledamot
Yvonne Tapper-Bergendahl
Östra Skiftesv 34
042 685 43

Ledamot
Christer Narbe
Sjöhagav 61

0706 46 69 69
Suppleant
Patrik Olsson
Spättev 6

0708 18 30 78
Suppleant
Mats Johansson
Sjöhagav 53

070 817 12 81
Revisor
Håkan Rahm
Tobisv 5 A
042 685 67
0768 06 85 67
Revisor
Peter Ivarsson
Årnackev 8
046 29 52 58

Revisorssuppl
Tommy Paulsson
Sjöhagav 75


Valberedning
Håkan Rahm
Tobisv 5A
042 685 67
0768 06 85 67
Valberedning
Peter Ivarsson
Årnackev 8
046 29 52 58